Marketingtips

Privacywet van GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of De General Data Protection Regulation (GDPR) is een geheel van regels om de private gegevens van Europese burgers beter te beschermen.

Bescherming van persoonsgegevens

We zitten in een gedigitaliseerd tijdperk waar de wetgeving dringend nood heeft aan modernisering. Het online gebeuren gaat gepaard met een enorme hoeveelheid data, die wel degelijk privacygevoelig is en daar hoort een sterke controle bij.

Concreet moeten bedrijven die persoonsgegevens verzamelen vanaf 25 mei 2018, volledig voldoen aan nieuwe regels. Wanneer je namen, (e-mail)adressen, telefoonnummers, foto’s en andere persoonsinformatie gebruikt, kan je dus maar beter opletten.

Eén van de eerste stappen die je nú al kan ondernemen is het in kaart brengen van welke persoonsgegevens je bijhoudt, waar deze vandaan komen en met wie je ze hebt gedeeld.

Hieronder de belangrijkste weetjes op een rijtje.

Vier belangrijke weetjes

Eerst en vooral ga je voortaan als bedrijf bezoekers moeten informeren over hoe de data wordt verzameld en verwerkt. Dit vertel je dan best op een begrijpelijke manier. Transparantie staat hier centraal.

Vervolgens krijgen bezoekers, en dus ook klanten, het recht om hun gegevens over te dragen van de ene dienstverlener naar de andere. Denk aan een nieuw GSM abonnement bij een andere provider.

Verder kan men ook gaan opteren om ‘vergeten te worden’. Dit wil zeggen dat je als bedrijf soms persoonsgegevens gaat moeten verwijderen, wanneer die persoon hierom vraagt én als er geen geldig tegenargument kan gegeven worden. Zélfs als deze gegevens al gedeeld zijn met derde partijen.

Last but not least, heb je te maken met een datalek, dan ben je verplicht om dit binnen de 72 uren te melden. Tenzij je kan aantonen dat het lek geen gevaar betekent voor de privacygegevens.

Verzuimen is geen optie

Je kan nu alvast meepraten over GDPR. Neem zeker ook de nodige acties. Er wordt streng op gecontroleerd en de sancties zijn niet te overzien.

Wanneer je je niet houdt aan de richtlijnen kan de boete oplopen tot maar liefst 4 procent van de jaarlijkse omzet.

Ter voorbereiding op de nieuwe wet kan je bijvoorbeeld het 13-delige stappenplan van De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer doornemen.

U en ik geeft onafhankelijk marketing advies aan KMO’s en biedt ondersteuning bij de coördinatie en uitvoering van marketingtaken. Volg onze wekelijkse updates op Facebook en LinkedIn. Of ontvang maandelijks een overzicht van de laatste marketingtips per e-mail.

Was this post helpful?