Organisatie Antropologie

De kernelementen van je organisatiecultuur begrijpen
is jouw competitief voordeel

Organisatie Antropologie

Een scherp inzicht in je eigen bedrijfscultuur is je competitief voordeel

Cultuur vormt onze gedachten, gevoelens en gedrag. Het zijn de kleine dingen, die je niet eens meer opmerkt, en juist die zijn het belangrijkst. Zodra je deze patronen ziet, wordt alles helder en liggen doeltreffende interventies voor culturele transformatie binnen handbereik.

In een wereld die vraagt om steeds meer diversiteit, flexibiliteit en snelheid, gebruik je deze inzichten om te overleven én te floreren. Ze laten je toe om:

Troeven uitspelen
Aanpakken zwakke punten
Positieve werksfeer creëren
Weloverwogen beslissingen
Prestaties verbeteren
Bruggen bouwen
Innovatieve en groei-mindset introduceren
Toptalent aantrekken en behouden
Cultuur Onderzoek
Een cultuuronderzoek verscherpt het inzicht in je organisatiecultuur en het effect ervan op je medewerkers en klanten. Dit traject onthult de impliciete aannames, waarden en overtuigingen die bepalend zijn voor jouw cultuur. Inzicht hierin is onmisbaar voor het creëren van een positieve en inclusieve werkomgeving, een hogere medewerkerstevredenheid en betere prestaties in heel de organisatie. Door de bestaande organisatiecultuur te analyseren en sterke en zwakke punten te identificeren, kunnen we werken aan verbeterpunten. Zo stemmen we je organisatiecultuur af op haar waarden en ambities.  
Let's talk
Begeleiding bij verandering en transitie
Een waardevolle begeleiding wanneer je organisatie te maken krijgt met belangrijke veranderingen zoals culturele transitie, reorganisatie of heroriëntatie, snelle groei en externe marktveranderingen. Begeleiden in verandering dat is de weg effenen voor een zachte transitie. Dit doe je door te begrijpen hoe mensen veranderingen ervaren, erop reageren en zich eraan aanpassen, en door manieren te bedenken om de overgang soepel te laten verlopen. Door de menselijke kant van verandering te zien, kunnen organisatie antropologen weerstand minimaliseren, interne en externe communicatie faciliteren, en veranderingen beter begeleiden.
Let's talk
Betrokkenheid van werknemers
Gedrag, betrokkenheid en tevredenheid van werknemers waarnemen en evalueren gaat verder dan de traditionele marketing- en HR-benaderingen. Je vergroot je competitief voordeel door inzicht te krijgen in onderliggende factoren die het welzijn en de productiviteit van je medewerkers beïnvloeden, zoals communicatiepatronen, de dynamiek van macht en de balans tussen werk en privé. Met als resultaat effectievere employer branding-strategieën, een positieve en aantrekkelijke organisatiecultuur en een authentieker en overtuigender imago. Het verloop daalt en nieuw talent dat bij de waarden van de organisatie past, wordt aangetrokken.
Let's talk
Klantperspectief
Het perspectief van jouw klant vertegenwoordigen in vergaderingen en discussies, en je team blijven uitdagen om gebruikerservaringen en klantinzichten te integreren. Een van de belangrijkste taken van een organisatie antropoloog is het overbruggen van de kloof tussen de organisatie en haar klanten. Dat doe je door inzicht te verschaffen in het gedrag, de voorkeuren en de ervaringen van gebruikers. De inzichten die je uit deze sessies haalt, zullen innovatie stimuleren. Je team wordt uitgedaagd om te blijven zoeken naar een meer gebruiksvriendelijke benadering en om producten en diensten te ontwikkelen die aansluiten bij je doelgroep.
Let's talk

You need to make changes to see changes. Let's talk.

Stuur me een mailtje op kim@uenik.be