Culture In.sight

Een snapshot van je bedrijfscultuur,
met waardevolle inzichten en snelle antwoorden.

Cultuuronderzoek vanuit antropologische hoek

Culture In.sight is een snapshot van je bedrijfscultuur. Door gebruik te maken van technieken uit de organisatie antropologie worden gedragspatronen ontrafeld die diep geworteld zijn in je bedrijfscultuur. Het zijn de kleine dingen die je niet eens meer opmerkt, en juist die zijn het belangrijkst.

Zodra je deze patronen ziet, wordt alles helder en liggen doeltreffende interventies voor culturele transformatie binnen handbereik:

Cultuurtransformatie
Positieve werksfeer creëren
Prestaties verbeteren
Toptalent aantrekken en behouden
Visie en cultuur aligneren
Bruggen bouwen
Innovatieve en groei-mindset introduceren
Weloverwogen beslissingen

Voordelen van Culture In.sight

Snelle feedback

Culture In.sight is zeer tijdsefficiënt en voordelig. Dit cultuuronderzoekverstoort de dagelijkse werking van je organisatie helemaal niet. Binnen een week krijg je waardevolle inzichten en gericht advies.

Verscherp het inzicht in je organisatiecultuur. Culture In.sight onthult de kernelementen van je organisatiecultuur. De kleine dingen, die je niet eens meer opmerkt, en toch zijn ze zo uniek en typerend voor je organisatie.

Mooie
inzichten

Gericht
advies

Culture In.sight toont je waar je kan verbeteren. Gericht advies dat leidt tot een positieve werksfeer, eeen hogere medewerkerstevredenheid, meer efficiëntie en sterkere resultaten.

Culture In.sight is de juiste keuze voor jou

.. je hebt een beperkt budget of korte deadline

Het Culture In.sight cultuuronderzoek is speciaal ontwikkeld om snel inzicht te geven in de cultuur van een organisatie en daardoor erg voordelig. Het blijft wel een "shortcut" en brengt je niet evenveel achtergrond en diepgaand inzicht als een uitgebreid cultuuronderzoek. Dit onderzoek verzamelt essentiële informatie en biedt snel waardevolle inzichten.

.. je hebt een specifieke focus

In het Culture In.sight onderzoek kan de focus liggen op specifieke aandachtspunten of bepaalde culturele dimensies binnen de organisatie. Deze gerichte aanpak laat je toe om snel in te spelen op belangrijke uitdagingen, de impact van recente initiatieven te evalueren of culturele aspecten van een specifiek project of streefdoel te evalueren.

.. je streeft naar een continue verbetering

Culture In.sight kan fungeren als een nulmeting en periodieke scans stellen je in staat om de vooruitgang te volgen en je cultuur stelselmatig te blijven verbeteren. Zo meet je de impact van interventies, volg je cultuurveranderingen op en zorg je voor een voortdurend afstemmen op de bedrijfsdoelen.

Culture In.sight kan ingezet worden als een periodieke monitoringtool om cultuurveranderingen over langere tijd te volgen. Culturele monitoring wordt gebruikt om cultuuromslagen te identificeren, de effectiviteit van interventies te evalueren en tussentijdse aanpassingen te doen om afgestemd te blijven op de strategische doelen.

.. je hebt een vooronderzoek nodig om je case te maken

Culture In.sight kan een vooronderzoek zijn of een voorbereidende stap voorafgaand aan een full-scale cultuuronderzoek. Het resultaat is een momentopname van je organisatiecultuur en helpt bij het identificeren van gebieden die diepgaander onderzoek vragen.

.. je wil snel overgaan tot actie

Heb je snel concrete inzichten nodig? Al binnen een week kunnen we dringende culturele problemen of verbeterpunten identificeren die onmiddellijke actie en aandacht vragen. Met de bevindingen en het actiegerichte advies kan je meteen aan de slag met het opzetten van passende initiatieven of interventies.

Strategy session_Marketing_Strategic workshop_Find your WHY

KIM TURELUREN

ORGANISATIE ANTROPOLOOG

Kim is grenzeloos nieuwsgierig en luistert tussen de regels door. Als antropoloog maakt ze contact met je team terwijl ze observeert en inzicht krijgt in de kern van je organisatiecultuur.

Ze verbindt ideeën, verhalen en concepten en is altijd op zoek naar thema’s en patronen.

Ze bezorgt je waardevolle inzichten in de cultuur en dynamiek van organisaties en menselijk gedrag.

"Culture belongs to everyone in it. Any of us can choose to change it."

You need to make changes to see changes. Let's talk.

of stuur me een e-mail op kim@uenik.be

Tot snel!   Kim

"good questions inform, great questions transform"

- ken coleman -

Veelgestelde Vragen ▾

Wat is cultuur en waarom hebben we cultuuronderzoek nodig?

Cultuur verwijst naar de gedeelde overtuigingen, waarden, normen, gewoonten, gedragingen en symbolen die een bepaalde groep mensen kenmerken. Het beïnvloedt hoe ze de wereld zien, met anderen omgaan en beslissingen nemen. Cultuur bepaalt in feite hoe we denken, voelen en handelen. Het gaat over al die kleine, voor de hand liggende dingen die je aan een buitenstaander zou uitleggen als "zo doen we dat hier nu eenmaal".

Cultuuronderzoek is essentieel voor organisaties die willen floreren in een wereld die steeds diverser wordt en steeds meer onderling verbonden is. De cultuur van je bedrijf kennen, betekent dat je de sterke punten optimaal kan inzetten, de zwakke punten kan verbeteren en een positieve en productieve werkomgeving kan creëren. Dit stelt leidinggevenden in staat een positieve en inclusieve werkomgeving te creëren, weloverwogen beslissingen te nemen en sterke relaties op te bouwen met werknemers en klanten.

Wat is organisatieantropologie en hoe doen antropologen onderzoek naar cultuur?

Antropologen bestuderen de overtuigingen, waarden, gewoonten en gedragingen van verschillende culturen. Ze dompelen zich onder in de cultuur die ze bestuderen en proberen de culturele context te begrijpen vanuit het perspectief van een insider. Corporate antropologie hanteert de principes en methodologieën van de antropologie om uitdagingen binnen een bedrijfscontext te begrijpen en aan te pakken.

Organisatieantropologen bestuderen de cultuur van de organisatie, inclusief haar waarden, overtuigingen, normen, communicatiepatronen en sociale structuren. Ze onderzoeken hoe de cultuur de besluitvorming, het gedrag van werknemers en de algemene prestaties van de organisatie beïnvloedt.

De toolkit van de antropoloog omvat onder andere etnografisch onderzoek, participerende observatie, interviews en sociale netwerkanalyse. Deze intensieve aanpak stelt hen in staat om het perspectief van een insider te krijgen en de belevingswereld van werknemers beter te begrijpen.

Hoe kan cultuuronderzoek mijn organisatie versterken?

Cultuuronderzoek biedt waardevolle inzichten in de bestaande organisatiecultuur en helpt organisaties inzicht te krijgen in diepgewortelde gedragspatronen. Culturele sterke punten kunnen worden benut en verbeterpunten krijgen de nodige aandacht. Het afstemmen van de organisatiecultuur op de langetermijndoelen en -doelstellingen leidt tot prestatieverbeteringen.
Initiatieven voor transformatie verbeteren de samenwerking, innovatie en creativiteit.

Inzicht in de culturele identiteit van de organisatie kan vorm geven aan branding en communicatie, het imago van de organisatie versterken en de klantervaring verbeteren.
Organisaties ondersteunen de ontwikkeling van leidinggevenden, creëren een positieve werkomgeving en behouden toptalent door inzicht te krijgen in de culturele factoren die bijdragen aan de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers.

Voordat je belangrijke organisatorische veranderingen doorvoert, is het essentieel om de bestaande cultuur te begrijpen. Cultuuronderzoek kan helpen anticiperen op mogelijke uitdagingen, weerstand en mogelijkheden om succesvolle veranderingen te realiseren. Cultuuronderzoek kan ook helpen bij fusies en overnames, door culturele compatibiliteit, potentiële botsingen en strategieën voor integratie te identificeren.

De volgende stap?

Elk traject start met een goed gesprek over je organisatiecultuur, de sterke en de zwakke punten ervan en wat antropologie en cultuuronderzoek voor je kunnen betekenen. Een afspraak maken kan via kim@uenik.be.